X

Yazar: 25 Mart 2024

Front-end ve back-end arasındaki fark nedir?

Front-end ve back-end, bir web sitesinin veya uygulamanın farklı yönlerini ifade eden iki temel kavramdır. İkisi arasındaki temel fark, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı etkileşimi ile ilgili görevlerin front-end tarafında, veri işleme ve sunucu yönetimi ile ilgili görevlerin ise back-end tarafında gerçekleştirilmesidir.

 1. Front-end (Ön Yüz):
  • Kullanıcı Arayüzü (UI): Web sitesinin veya uygulamanın görünen kısmını oluşturan HTML, CSS ve JavaScript gibi teknolojilerle çalışır.
  • Kullanıcı Etkileşimi: Kullanıcılarla doğrudan etkileşimde bulunma işlevini yerine getirir. Butonlara tıklama, form doldurma, sayfa geçişleri gibi kullanıcı eylemlerini yönetir.
  • Tarayıcıda Çalışır: Front-end kodları, kullanıcının tarayıcısı üzerinde çalışır ve web sitesini veya uygulamayı görüntüler.
 2. Back-end (Arka Yüz):
  • Veri İşleme ve Depolama: Kullanıcılardan gelen verilerin işlenmesi, sunucuda veritabanına erişim, veri depolama ve yönetme işlevlerini yerine getirir.
  • Sunucu Yönetimi: Web sunucusu, veritabanı ve uygulama sunucusu gibi alt yapıyı yönetir. Genellikle sunucu tarafında çalışan programlama dilleri (örneğin, Python, Ruby, PHP, Java) kullanılır.
  • Güvenlik ve Yetkilendirme: Kullanıcı kimlik doğrulama, yetkilendirme ve güvenlik önlemlerini sağlar.
  • Sunucu Tarafında Çalışır: Back-end kodları, web sunucusu üzerinde çalışır ve genellikle kullanıcının doğrudan erişim sağlayamayacağı veritabanlarına ve diğer kaynaklara erişir.

Özetle, front-end, kullanıcı arayüzü ve etkileşimiyle ilgilenirken, back-end, veri işleme, depolama ve sunucu yönetimi ile ilgilenir. İki tarafın etkileşim içinde çalışması, bir web sitesinin veya uygulamanın tam işlevselliğini sağlar. Bu iki yön, genellikle ayrı geliştiriciler veya geliştirici ekipleri tarafından ele alınır.